We zijn volop bezig met het verdelen van kledij, besteld op basis van de inkomende lidgelden.  25 jeugdspelers zijn nog niet in orde met betaling van lidgelden.  Wij proberen zo goed mogelijk iedereen te voorzien van vervangkledij, maar het is duidelijk dat dit voor trainers, medespelers en vrijwilligers in de club een enorme opgave betekent.

Buiten het feit dat de kledij dan niet in orde zal zijn voor deze spelers, zal dit ook een invloed hebben op de organisatie.  Dit eerste weekend lossen we dit op, maar vanaf volgende week geven we de opdracht aan de trainers om de spelers te verwittigen en eventueel aan de kant te laten tot het lidgeld betaald is (+ 4 werkdagen) om ons in staat te stellen om zaken in orde te brengen en de club zich op een juiste manier te presenteren.  De trainers zullen immers moeten instaan voor de organisatie van de kledij van deze spelers.

We vertrouwen erop dat deze lidgelden dan ten laatste op zondag 1 september op de rekening zijn overgeschreven om de spelers de week erop te kunnen opstellen.

Het bestuur

Reacties zijn gesloten.