De jeugd van RDK Gravelo is na een heropbouwperiode van 11 jaar terug volledig met ploegen in de volgende categorieën: U6, U8, U9, U10, U11, U12, U13, U15, U17 en U21.  Binnen de samenwerking met Eendracht Gingelom hebben we  ploegen die uitkomen bij U9 en U15.  Met onze  U21 ploeg en streven we naar een kwaliteitsinjectie met Kevin Loosen als trainer om de jongens klaar te stomen voor het grotere werk.

De cooördinatie van de jeugd loopt dit jaar via Christophe Slinckx en Serge Hoskens (Gingelom).  De jeugd is de basis van een vereniging en dit wordt met een voor onze regio zeer sociale aansluitingskost (250 euro) ondersteund.  Het lidgeld wordt voorzien van een basispakket  ter waarde van 155 euro (incl. BTW) cataloguswaarde bij Olympic.  Bovendien kan uit diezelfde catalogus artikelen aangekocht worden aan 35% korting (incl. BTW) voor onze leden.

Vanaf dit jaar wordt het lidgeld en de tombola samengevoegd, wat een extra kost van 25 euro met zich meebrengt (enkel voor één aangeslotene per gezin).  Hiervoor worden 20 tombola’s van 2,50 euro voor verkoop afgeleverd.  M.a.w. de verkoop van deze tombola’s levert een reductie op van 50 euro op het lidgeld.

Voorbeeld: eerste kind van het gezin betaalt 225 euro lidgeld + 25 euro voor de tombola’s: bij verkoop van alle tombola’s bedraagt het lidgeld 200 euro.

Het totale bedrag, 250 euro, dient betaald worden voor 7 augustus 2020.  Het tweede kind van hetzelfde gezin betaalt 175 euro, vanaf het derde kind 150 euro.  Ook deze lidgelden zijn inclusief tombola’s.

De structuur van de seniors kan en mag dit niet belasten.  We zijn dan ook dankbaar voor elke inbreng van vrijwilligers en durven dan ook zonder schroom te vragen achter bijkomende vrijwilligers die deze filosofie ondersteunen.

RDK Gravelo is hierdoor een onafhankelijke club die zich in de breedte heeft uitgebouwd zonder de noodzaak van een dominante sponsor, maar met sponsors die mee gaan in dit verhaal: een club van en voor de leden.  We geven dan ook de sponsors de kans om de jeugd specifiek te ondersteunen.

Om een toekomst te bieden op langere termijn, ondersteunen we de uitbouw van een jeugdcentrum op één locatie waar alle voorzieningen aanwezig zijn.  Hiervoor is een intentieverklaring tussen alle clubs ondertekend, waarbij de eigenheid van de clubs onaangetast blijft.  Zelfs bij een nauwere samenwerking later, onder bijvoorbeeld één naam, zal dit principe onaangetast blijven.  De gemeente staat garant om verantwoordelijkheid en financiële inbreng in deze te realiseren.  Een volgende logische stap om het voor de jeugd aangenamer te maken om alle kansen te krijgen in hun sportbeleving binnen de eigen gemeente Gingelom.

In bijlage vindt u het daarvoor opgestelde en goedgekeurde protocol voor de samenwerking 2018-2020, een start voor de clubs om elkaar beter te leren kennen en voor de gemeente om onze doelstellingen te concretiseren.  het protocol vloeit voort uit anderhalf jaar lange besprekingen tussen jeugdcoördinatoren en het het daaruit ontsproten verslag met visie op 25.09.2018.  Het protocol is daarna aangepast naar een lichtere versie om tegemoet te komen aan bijkomende vragen vanuit de verschillende clubs om de eigenheid te onderlijnen.  Het protocol is verlengd voor het seizoen 2020-2021.  De samenwerking verloopt goed en we zullen die versterken wanneer de gemeente Gingelom dit ook met concrete daden beantwoord.

SAMENWERKINGSPROTOCOL28052018