Een deel van het lidgeld kan gerecupereerd worden door het invullen van onderstaand attest.  Afhankelijk van de mutualiteit wordt een bepaald bedrag teruggestort dat gaat van 15 tot 25 euro.

attest CM

attest De Voorzorg

attest Liberale Mutualiteit

attest Neutrale Mutualiteit