Inschrijvingsgeld jeugd:

Gezinnen kunnen op aanvraag een  individueel inschrijvingsplan afspreken indien zij leven  van een leefloon of in budget beheer zitten.

Voor grotere gezinnen is er ook de mogelijkheid tot een spreidingsplan na voorafgaandelijk bespreking hieromtrent.